Call for Papers

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
1
przypominając o przedłużonym terminie nadsyłania tekstów pozjazdowych (20 listopada br.), z satysfakcją informuję, że udało się pozyskać „Kwartalnik Filmowy” jako jedno ze źródeł do publikacji artykułów, które Państwo przygotowaliście bądź przygotowujecie na bazie wystąpień zjazdowych. Materiały będą oczywiście recenzowane, ale perspektywa 10 punktów wydaje się w tej sytuacji i tak niezwykle kusząca.
1
Serdecznie pozdrawiam
Andrzej Gwóźdź

 

Szanowni Państwo,

informuję, że termin składania tekstów do publikacji pozjazdowych został przedłużony do 20 listopada br.
Z poważaniem,
Andrzej Gwóźdź
AAA
AAA

Szanowni Państwo, uczestnicy I Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców,

Organizatorzy Zjazdu planują wydanie dwóch publikacji po Zjeździe: recenzowanego e-booka oraz recenzowanej książki zbiorowej – obydwu skomponowanych na bazie wystąpień zjazdowych, ale niekoniecznie identycznych z dramaturgią zjazdową. Nie będą to „materiały Zjazdu” w rodzaju dokumentacji pozjazdowej, ale w miarę autonomiczne książki zbiorowe uwzględniające doświadczenia Państwa jako Autorów wyniesione chociażby z dyskusji i przemyśleń okołozjazdowych (wobec czego nie ma potrzeby trzymania się litery tekstu wygłoszonego na Zjeździe). Zakwalifikowanie do jednej z dwóch publikacji zostanie podyktowane koncepcją merytoryczną obydwu tomów, a o wydawnictwie, które opublikuje książkę, poinformuję Państwa wówczas, kiedy jego wybór zostanie ostatecznie dokonany.

Proszę uprzejmie o przygotowanie artykułów do druku do końca października 2013. Jeśli chodzi o zasady opracowania tekstów, proszę o stosowanie norm ustalonych w „Kwartalniku Filmowym” (http://www.ispan.pl/kf) oraz zakończenie prac bibliografią źródeł w układzie alfabetycznym według autorów.

Maksymalna objętość: 1 ark. wyd. (ok. 21 stron); minimalna: 0.5 ark. wyd.; zalecana: ok. 15–18 stron wydruku (27.000 – 32.400 znaków ze spacjami); możliwe ilustracje, ale z rozstrzygniętymi kwestiami dotyczącymi praw autorskich.

W razie pytań stoję do Państwa dyspozycji.

W imieniu organizatorów
ślę serdeczne pozdrowienia
Andrzej Gwóźdź