Archiwum

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, z radością informuję, że decyzją Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 17 marca 2015 Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowegoz pod numerem KRS: 0000547920. Znaczy to, że ziściła się wola uczestników I Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców i mamy swoje …