Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców – dokumenty:

1. Informacje ogólne
2. Formularz zgłoszeniowy – zgłoszenie panelu
3. Formularz zgłoszeniowy – wystąpienie

Deklaracje członkowskie proszę przesyłać na adres:

dr hab. Arkadiusz Lewicki
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław

 

Nasze konto, na które należy wpłacać składkę członkowską to:

mBank S.A., Oddział Bankowości Detalicznej, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice
nr rachunku: 12114020040000360275719734

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Z wielką radością pragnę poinformować, że wielomiesięczne starania o rejestrację Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami znalazły wreszcie swój szczęśliwy finał. Po odbyciu kilku spotkań w Warszawie i innych miastach, po wypełnieniu i kilkukrotnym poprawieniu Statutu i innych dokumentów, które wciąż okazywały się nie aż tak precyzyjne, jak wymagał tego Sąd, w końcu udało się wypełnić prawie wszystkie wymogi formalne (kilka formalności jeszcze przed nami, bo mogą być one spełnione dopiero teraz) i możemy poinformować, że Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, którego powołanie ustaliliśmy na Zjeździe Filmoznawców w Kamieniu Śląskim, jest pełnoprawnym bytem prawnym.

Wczoraj w siedzibie Filmoteki Narodowej odbyło się pierwsze Walne Zebranie Towarzystwa. Z powodów formalnych mogli wziąć w nim udział tylko „Członkowie Założyciele”, czyli osoby obecne na zebraniu grudniowym, które formalnie przegłosowały powołanie go do życia. Podczas Walnego Zebrania odbyły się także pierwsze wybory do ciał Statutowych Towarzystwa.

Pierwszym prezesem PTBFM został wybrany dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. UKW.

Spis wszystkich ciał statutowych i osób wybranych do pełnienia w nich funkcji zamieszczam poniżej:

Zarząd Główny:

Prezes: Piotr Zwierzchowski

Wiceprezesi: Andrzej Gwóźdź, Krzysztof Loska

Sekretarz: Arkadiusz Lewicki

Skarbnik: Barbara Kita

Członkowie Zarządu: Bogusław Skowronek, Adam Wyżyński

Komisja Rewizyjna: Elżbieta Durys, Karol Jachymek, Barbara Gierszewska (przewodnicząca).

Sąd Koleżeński: Arkadiusz Lewicki, Bogusław Skowronek, Ilona Copik (przewodnicząca).

Rada Programowa: Andrzej Gwóźdź, Małgorzata Radkiewicz, Barbara Gierszewska, Elżbieta Durys (przewodnicząca)

 

W załączniku przesyłam Państwu także ostateczny Statut Towarzystwa.

 

Mamy nadzieję, że gdy udało się uporać z wymogami formalnymi, teraz działalność PTBnFiM będzie rozwijała się prężnie i dynamicznie, a wszyscy Państwo aktywnie włączycie się w jego struktury i inicjatywy. Wydaje się, że w tym momencie ważne jest szybkie zawiązanie oddziałów towarzystwa, które mogą (choć wcale nie muszą) mieć charakter regionalny.

Podczas Walnego Zgromadzenia podjęta została również uchwała dotycząca stawek opłat członkowskich. Dla samodzielnych pracowników nauki wynosić one będą 50 zł rocznie, dla wszystkich innych członków – 30 zł.

W przyszłym roku zorganizowana zostanie także konferencja, która będzie okazją do spotkania polskich filmoznawców i badaczy mediów.

O kolejnych wydarzeniach, planach i zamiarach związanych z Towarzystwem będę Państwa informował.

Pozostaję także do dyspozycji, gdybyście mieli Państwo jakieś pytania czy wątpliwości dotyczące zapisów Statutu czy innych spraw związanych z Towarzystwem.

Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

Sekretarz PTBFM

Dokumenty:

Statut PTBFM

Deklaracja członkowska PTBFM

Deklaracje członkowskie proszę przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami
Wydzial Filologiczny
Uniwersytet Śląski
plac Sejmu Śl. 1
40-032 Katowice
pok. 214